O mně

Naučím Vás a zaměstnance Vaší firmy první pomoc snadno a rychle. Nejsem jen zdravotník, ale jsem také lektor. Působil jsem u Českého červeného kříže jako zdravotnický instruktor a vystudoval jsem na vysoké škole obor Vzdělávání dospělých. Mám 20leté zkušenosti z oblasti poskytování první pomoci a pořádání odborných školení pro veřejnost a firemní zaměstnance. Spolupracoval jsem na tvorbě e-learningových kurzů a současně jsem autorem práce Metodická doporučení pro lektory první pomoci.